Applikationer - Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar