Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar - CSV fil

26.6.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Mätningarna gällande luftkvalitet har samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. Tre av dem har åkt runt Helsingfors i spårvagnar och en har varit hela tiden på...

Källa: Helsingin ilmanlaadun mittaukset raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla

Mer information

Fält Värde
Format CSV
Publicerad 26.06.2020
Tidsserien börjar 2/2019
Tidsserien slutar 8/2019
Tidsseriens korrekthet