Helsingin ilmanlaadun mittaukset raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla

Aineistossa on kesällä 2019 raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla kerättyjä ilmanlaadun mittauksia Helsingistä. Mittalaitteistoista kolme on kiertänyt Helsingin kaduilla raitiovaunujen mukana ja neljäs on ollut jatkuvasti Mäkelänkadulla sijaitsevalla HSY:n supermittausasemalla.

Mittaukset on tehty Aeromon BH-12 -mittalaitteella. Mittauksia on noin yhden sekunnin välein ja ne sisältävät käytetyn mittalaitteen id:n ja sijainnin. Data on jaettu kuukausittaisiin tiedostoihin sen mukaan, onko se liikkuvista vai HSY:n mittausasemalla olevista sensoreista kotoisin.

  • sporametri-movingsites-dataXX19.csv.gz sisältää liikkuvien mittalaitteiden datan tietyltä kuukaudelta 2019
  • sporametri-supersite-dataXX19.csv.gz sisältää HSY:n supermittausasemalla olleen mittalaitteen datan tietyltä kuukaudelta 2019

Aineiston www-osoite: https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri

Sporametri -aineisto on tarjolla sekä suoraan sensorista tallennettuna raakadatana että kompensoituna prosessoituna aineistona.

Raakadatan datapisteitä ei ole kompensoitu, eikä sensorin kalibrointia huomioitu. Aineiston julkaisemisen tarkoituksena on tarjota realistinen aineisto, jonka käsittely edellyttää vertaamista esimerkiksi Mäkelänkadun supermittausasemalta tuotetun virallisen mittausaineiston kanssa.

Lisätietoa eri dataseteistä:

Käytetyt menetelmät on kuvattu täällä: https://hri.fi/en_gb/sporametri-urban-air-quality-monitoring-with-moving-sensors/

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Forum Virium Helsinki Oy
Ylläpitäjän verkkosivusto https://forumvirium.fi/
Julkaistu 26.06.2020
Päivitetty 10.05.2021
Lisätietoja
  1. https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/raw_sensor_data/README.txt
  2. https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/processed_data/readme-processed_data.txt
  3. https://hri.fi/en_gb/sporametri-urban-air-quality-monitoring-with-moving-sensors/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2/2019
Aikasarja päättyy 8/2019
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin ilmanlaadun mittaukset raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla. Aineiston ylläpitäjä on Forum Virium Helsinki Oy. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 18.01.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus