Pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelun käyttäjäkyselyn vastaukset

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare (hri.fi) tekee vuosittain käyttäjilleen kyselyn palvelun kautta saatavilla olevan avoimen datan käytöstä. Kyselyssä tiedustellaan mm. avoimen datan käyttökohteista, käytetyistä formaateista ja ehdotuksia avattujen datojen jakelun parantamiseen.

Kysely on tehty kolmena peräkkäisenä vuonna (2020-2022). Kyselyn sisältö on pysynyt samana näinä vuosina. Verkkokyselyt olivat vastattavissa 24.1.-28.2.2022, 25.1.-21.2.2021 ja 14.1.-24.1.2020. Kyselyjä mainostettiin HRI:n sivuilla, somekanavilla sekä uutiskirjeessä.

Kyselyn anonymisoidut vastaukset tarjotaan yhteen tiedostoon koottuna. Eri vuosien kyselyjen vastaukset erottaa toisistaan "Vuosi"-sarakkeen arvon perusteella.

Kyselyn kysymyksiin voi tutustua tästä dokumentista. Avoimena datana julkaistaan vastaukset lukuun ottamatta vastauksia kysymyksiin 5, 10 ja 11.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö
Administratörens webbplats https://hri.fi
Publicerad 20.04.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/HRI_n_kysely_avoimen_datan_hyödyntamisesta_2022_kysymyslomake.pdf
  2. https://hri.fi/fi/hrin-kayttajakysely-2022-hri-on-maailman-paras-avoimen-datan-palvelu/
  3. https://hri.fi/fi/hrin-kayttajakysely-jatkakaa-samaan-malliin/
  4. https://hri.fi/fi/hrin-kayttajakysely-kullan-arvoista-aineistoa-niin-vapaa-ajan-gis-taiteiluun-kuin-totiseen-devaamiseenkin/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2020
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelun käyttäjäkyselyn vastaukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.06.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus