HRI:n käyttäjäkysely: ”..kullan arvoista aineistoa niin vapaa-ajan gis-taiteiluun kuin totiseen devaamiseenkin”

Valokuva HRI:n teettämästä sateenvarjosta, jonka kuvituksena on pääkaupunkiseudun ilmakuva.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme upeaa HRI-sateenvarjoa.

HRI teki tammikuussa 2020 lyhyehkön käyttäjäkyselyn, jossa kartoitettiin, miten HRI:sta löytyviä avoimia datoja on hyödynnetty. Saimme ilahduttavan paljon vastauksia, yhteensä 75 kpl, ja paljon mieltä lämmittävää positiivista palautetta.

Verkkokysely oli auki kymmenen päivää ja sitä mainostettiin HRI:n some-kanavilla. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme HRI-sateenvarjoa, jossa on niin ikään hyödynnetty avointa dataa, pääkaupunkiseudun ilmakuvaa.

Oletamme, että paikkatietoaiheisen palkinnon johdosta kysely levisi hyvin paikkatietoaiheisissa some-kanavissa. Näin ollen paikkatieto korostuu vastauksissakin. Tosin vuodesta toiseen HRI:n “kartat”-kategoriaan tehdään eniten hakuja ja paikkatietoaineistoja katsellaan ja ladataan eniten, joten paikkatietoaineistoja käytetään joka tapauksessa paljon.

82 % vastaajista kertoo käyttävänsä karttoja ja paikkatietoa. Seuraavaksi eniten käytetään liikenteeseen ja matkailuun liittyvää dataa (38 %), ympäristö ja luonto -aiheisia datoja (31 %) sekä väestödataa (29 %). Sekä rakennettuun ympäristöön että asumiseen liittyviä datoja käyttää 27 % vastaajista.
Kartat on sekä hri.fi:n analytiikkatietojen että kyselyn vastausten perusteella HRI:n hyödynnetyin kategoria.

Monenlaisia käyttötapoja

Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi käyttäneensä avointa dataa visualisoinnin tekoon. Moni on käyttänyt avointa dataa myös toiminnan kehittämiseen, tutkimukseen ja liiketoimintaan, alle kymmenen sovellusten tekemiseen. Iso osa on hakenut jotain yksittäistä tietoa. Ja onpa avoimesta datasta tehty useammin kuin kerran myös taidetta.

Kyselyyn vastanneista 64 % käyttää avointa dataa WMS/WFS-rajapintojen kautta. Muita käytetyimpiä (yli 50 % vastaajista) tiedostomuotoja ovat Esri Shapefile sekä CSV/XLS. JSON:ia käyttää noin 40 % vastaajista, XML:ää 16 %. Muita tiedostoformaatteja käyttää vain muutama vastaaja.
Paikkatietoformaatit WMS/WFS sekä shapefile nousivat käytetyimmiksi avoimen datan formaateiksi. Myös taulukkomuotoista (CSV tai Excel) dataa käytetään paljon.

Datojen yhteneväisyyttä toivottiin

Vastaajilta tiedusteltiin myös datatoiveita. Niitä saatiin kaikkiaan 21 kappaletta. Datatoiveen voi esittää HRI:lle milloin vain myös HRI:n sivuston kautta. Välitämme kyselyssä sekä sivuston kautta tulleet toiveet ja kehitysideat ko. datojen omistajatahoille.

Paikkatieto, ympäristö ja rakennuksiin liittyvät datat korostuivat selvästi myös datatoiveissa. Vastaajat toivoivat mm. laserkeilausdataa, viistoilmakuvia, asemakaavoja, viheralueita sekä kaupunkien virkistyreittejä ja -kohteita. Ympäristöön liittyvistä datoista toivottiin mm. erilaisia kulutustietoja, dataa päästöistä ja jätteistä sekä kierrätykseen liittyvää tietoa mahdollisimman tarkalla tasolla. Joitain toivotuista datoista onkin jo auki, ja välillä vastaajat toivoivat jonkin kaupungin avaamaa dataa samassa muodossa myös muista kaupungeista.

Jo avatun datan toivottiin olevan tarkempaa ja mahdollisimman reaaliaikaista; paikkatietoja toivottiin paremmalla resoluutiolla ja tilastoja tarkemmalla tasolla, kuten 250 metrin tilastoruuduissa. Myös rakennuksista toivottiin nykyistä tarkempaa dataa, kuten kulkupiste- ja sisäänkäyntitietoa sekä tarkkoja 3D-malleja. Lisäksi eri kaupungeissa avatun samantyyppisen datan, kuten rakennustietojen, toivottiin olevan yhteneväisessä muodossa.

Toiveina parempi haku ja kattavampi dokumentaatio

Saimme myös niin hri.fi:hin kuin datoihin parannusehdotuksia 22 vastaajalta. Eniten parannusta toivottiin datojen hakutoimintoihin sekä dokumentaatioon. Datojen selailuun toivottiin yksinkertaistusta ja pidemmälle vietyä ryhmittelyä esimerkiksi paikkatietoaineistojen kohdalla. Tämä ehdotus on helppo toteuttaa datakokoelmien avulla – datoja onkin jo yhdistelty datakokoelmien avulla erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Paikkatietojen hakemiseen toivottiin myös Paikkatietoikkuna-tyyppistä karttapalvelua. Se olisi jo monimutkaisempi toteuttaa ja menisi myös päällekkäin kaupunkien omien karttapalvelujen kanssa.

Dokumentaation osalta toivottiin parempaa rajapintadokumentaatiota, kattavampia englanninkielisiä kuvauksia sekä koneluettavia metatietoja. Joiltain vastaajilta HRI:ssa olevien datojen metatietojen tarkkuus sai myös kiitosta. HRI:ssa olevien datojen metatiedot ovat nekin avointa dataa ja saatavissa koneluettavassa muodossa rajapinnan kautta.

Datojen jakeluformaateissa toiveita oli laidasta laitaan: käyttöä olisi niin JSON-rajapinnoille kuin WFS-palveluille ja OGC API featuresille. Muualta saamamme palautteen perusteella dataa olisi hyvä jakaa myös tiedostoina, kuten CSV:nä tai SHP:nä. Olemme pohtineet jo vuosia, miten dataa saisi jakoon mahdollisimman moneen käyttöön sopivassa muodossa. Erilaisia ratkaisuja tähän on onneksi jo tullut. WFS-rajapinnan kautta jaettavaa dataa saa ladattua myös eri tiedostomuodoissa. Lisäksi HRI:hin saatiin viime vuoden loppupuolella WMS/WFS-rajapinnoissa olevien aineistojen esikatselumahdollisus. Nyt meillä on mietinnässä, olisiko mahdollista rakentaa konvertteri, jolla rajapinnoista saisi mahdollisimman helposti haettua dataa CSV-muotoon. HRI:n datakatalogin pohjana oleva CKAN puolestaan tarjoaa rajapinnan sinne ladattuihin taulukkomuotoisiin tiedostoihin. Pohdinta ja kokeilut datan jakelutapojen kanssa jatkuvat. Otamme jatkossakin mieluusti palautetta ja ideoita vastaan.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Sateenvarjoarvonta on suoritettu ja voittajille lähetetty sähköpostia.