För dataanvändare

Foto: Tussitaikurit.

Alla drar nytta av öppna data

De öppna data som finns i datakataloger kan användas på otaliga sätt: till exempel som beslutsstöd, som visualiseringar av numeriska data, som kartvisualiseringar eller som historier berättade av datajournalister. Öppna data har till och med använts för att tillverka ett smycke.

Vem som helst kan använda data, från journalister och apputvecklare till aktiva medborgare som är intresserade av att dra slutsatser eller upptäcka nya fenomen med hjälp av data.

Studenter använder öppna data för att tillhandahålla gratis, aktuellt och lokaliserat material för sina avhandlingar, medan företag använder öppna data för sina analyser eller kombinerar dem med andra data som de har tillgång till.

Utforska, föreställa sig, implementera

Öppna data har redan använts på många olika sätt. HRI:s applikationsgalleri innehåller ett urval av exempel på hur öppna data har använts. Applikationsgalleriet visar vad andra användare av öppna data har åstadkommit. Om du vill ha din egen applikation i applikationsgalleriet kan du skicka oss den grundläggande informationen med hjälp av formuläret.

Riktlinjerna på den här webbplatsen hjälper dig att komma igång med öppna data.