För dataöppnare

Lås upp data för alla

Helsingforsregionens öppna kollektivtrafikdata har använts i flera mobilitetsapplikationer. Foto: Tussitaikurit.

Den finska offentliga förvaltningen har en enorm mängd data, som myndigheterna både producerar och använder i sin tjänsteproduktion och sitt beslutsfattande. En stor del av dessa data är offentliga data, som kan publiceras som öppna data för användning av andra aktörer i samhället under vissa förutsättningar. Att öppna upp data förbättrar möjligheterna att använda data i olika användningsfall. Användningen av öppna data kan leda till oväntade innovationer som producenten av data inte hade kunnat föreställa sig.

Fenomenet med öppna data tog fart i Helsingforsregionen redan i början av 2000-talet. Ett bra exempel på detta är öppnandet av kollektivtrafikdata när man 2010 öppnade ett programmeringsgränssnitt för vem som helst att använda i huvudstadsregionens kollektivtrafikguide. Öppnandet av data inspirerade utvecklare att koda tiotals mobiltjänster som gör livet enklare för kollektivtrafikresenärer, till nytta för alla mobiltelefonanvändare.

Att öppna upp offentliga data gynnar individer, samhällen, företag och samhället som helhet på många sätt.

  • Öppenhet och demokrati Att öppna upp data stöder möjligheterna till aktivt medborgarskap, samhällsdebatt, forskning och journalistik, och ökar öppenheten i förvaltningen. Tillgång till data öppnar upp för nya möjligheter, till exempel i diskussioner på nätet.
  • Marknader och innovation Att öppna upp data gynnar företag, entreprenörer och blivande entreprenörer genom att möjliggöra innovation och utveckling av befintliga eller nya företag.
  • Intern administrativ effektivitet Att öppna upp data gör det också lättare att använda dem inom och mellan förvaltningar. Öppna data möjliggör också experiment inom myndigheter eller i samarbete med externa aktörer.

Ta steget och utforska möjligheterna att öppna upp din organisations data och/eller använd data som redan har öppnats upp! HRI-tjänsten hjälper dig gärna med alla dina behov av öppna data.