Hur öppna data?

1. Välj data som öppnas

Om samma data är föremål för begäran om uppgifter gång på gång, är det förnuftigt att publicera den som öppna data. I bästa fall sparar du egen tid och underlättar du andras arbete.

I fråga om omfattande öppnande av data lönar det sig att börja med publicering av den lagstadgade förteckningen över datasystem. Med hjälp av förteckningen får användaren snabbt en uppfattning om vilka data som finns och hur de kan öppnas. För de som utnyttjar data ger förteckningen en möjlighet att göra en begäran att öppna data.

Foto: Tussitaikurit.

2. Rättigheterna i skick

För att utnyttja data så enkelt som möjligt bör den som utnyttjar data ha lagliga och tydligt uttryckta rättigheter för det. Så omfattande rättigheter som möjligt uppmuntrar till utnyttjande av data.

Största delen av den offentliga förvaltningens data är offentliga utgående från lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Före publiceringen lönar det sig att kontrollera att upphovsrätten inte begränsar överlåtelsen av materialet och att datamaterialet inte äventyrar någons integritetsskydd.

Ett användningstillstånd ska fastställas för data som öppnats. I tillståndet berättas hur det kan användas. Den offentliga förvaltningens rekommendation (JHS 189, på finska) om Användarrättighet för öppen data är internationella Creative Commons BY 4.0. En tydlig och standardiserad användarrättighet minskar arbetet både för de som publicerar och de som utnyttjar data.

3. Publicera i HRI

Då du öppnar data lönar det sig att starta med mod. Publicera data först på din egen nätserver. Om möjligt, lönar det sig att ändra katalogstrukturen på organisationens nätsidor så att det finns en egen sida för öppnad data, beroende på katalogstrukturen till exempel “organisation.fi/data” eller “data.organisation.fi”.

Det lönar sig att från början namnge filen som öppnas på ett tillräckligt informativt sätt, så att man inte behöver ändra på namnet senare. Inte heller URL:en för filerna ska ändras senare. Det lönar sig alltså att fundera ut en bra struktur för adressen på förhand och hålla sig till den.

Öppna data guider

Open Knowledge Internationals Open Data Handbook

Avoindata.fi´s guide (på finska) julkisen tiedon avaajalle

Aalto-universitetets och Open Knowledge Finlands kurs (på finska) Datan avaajan kurssi

De sex största städernas erfarenheter om byggandet av gemensamma gränssnitt har sammanfattats till en broschyrserie (på engelska)

Om dina data är producerade av offentliga sektorn och hänför sig till Helsingforsregionen, kan de föras in i HRI-tjänsten. Innan du anmäler datamaterialets laddningslänk och metauppgifter till tjänsten, bekanta dig med HRI:s publiceringskriterier (på finska).

4. Gör känt, samla respons

Öppna data har ett värde först då de används. Gör dina öppningar av data kända både för allmänheten och för aktiva inom öppna data och samla respons av de som utnyttjar data, till exempel på Helsinki Loves Developers utvecklarträffar.

HRI främjar användningen av öppnade data och vidarebefordrar respons som kommer in till informationsproducenten. Via HRI får du också information om hackathons och andra evenemang som främjar utnyttjandet av öppna data.

Exempelvis Helsingforsregionens trafik HRT ordnade en tävling för att snabba upp öppnandet av data för kollektivtrafikens reseplanerare, där man sökte de bästa mobilapplikationerna som utnyttjar data. Tävlingen var enormt populär. Totalt 60 mobilapplikationer deltog i tävlingen.