HRI Loves Developers: Väestötilastoja avoimena datana

Väestöön liittyvän tilastotiedon kokoamisella on pääkaupunkiseudulla todella pitkät perinteet. Esimerkiksi Helsingissä pisimmät väestöön liittyvät tilastoaikasarjat ulottuvat aina 1800-luvun alkupuolelle saakka.

Väestötilastoja käytetään kaupunkien toiminnan suunnittelun pohjana. Esimerkiksi kaupunkien väestöennusteet muodostavat perustan talouden ja toiminnan suunnittelulle, palveluiden mitoitukselle ja kaupunkisuunnittelulle. Lisäksi monipuolista väestötietoa tarvitaan mm. hyvinvointi-ilmiöiden ja asumisolojen tutkimuksessa. Useita väestöön liittyviä tilastoja on julkaistu myös avoimena datana.

Monet pääkaupunkiseudun väestöön liittyvät, avoimena datanakin julkaistut tilastot löytyvät kootusti aluesarjat.fi -tietokannasta. Seudullisena yhteistyönä toteutetussa tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista osa-alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudestamaasta kunnittain. Aluesarjojen tilastot on saatavissa myös rajapinnan kautta. Lisäksi osaa tilastoista on mahdollista tarkastella karttakäyttöliittymässä.

Tervetuloa torstaina 2.12.2021 klo 15-18 pidettävään HRI Loves Developers: Väestötilastoja avoimena datana -tapahtumaan, jossa pääkaupunkiseudun kaupungit, HSY ja Tilastokeskus esittelevät aiheeseen liittyviä datojaan! Tapahtumassa myös käydään keskustelua, mitä jo avatuilla datoilla voisi tehdä ja mitä muita datoja aiheen ympäriltä olisi mielenkiintoista saada avoimena datana. Lisäksi osallistujat pääsevät antamaan palautetta avoimista väestödatoista.

Tapahtuma järjestetään etänä Teams-alustalla ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton ja se pidetään suomeksi. Tapahtumasta tehdään myös tallenne.

Tervetuloa!

Ohjelma

15.00 Tervetuloa (Hami Kekkonen, HRI/Helsingin kaupunki)

15.10 Johdatus teemaan (Ari Jaakola, Helsingin kaupunki)

15.30 Aluesarjat (Claudia Bergroth, Helsingin kaupunki)

16.00 Pääkaupunkiseudun väestöennusteet (Harri Sinkko, Helsingin kaupunki)

16.15 PowerBI-visualisointeja Aluesarjojen datoista (Markku Pietinen, Vantaan kaupunki)

16.25 Tauko

16.30 HSY:n avoimet väestötiedot (Laura Lähteenmäki, HSY)

16.40 Tilastokeskuksen avoimet väestötilastot (Markku Huttunen, Tilastokeskus)

17.00 Tietosuoja (Päivi Vilkki, Helsingin kaupunki)

17.15 Väestömetsä (Tuomas Poukkula, Turun kaupunki)

17.30 Työpaja ja keskustelua

18.00 Tapahtuma päättyy

Ilmoittautuminen

Sujuvan etäosallistumisen mahdollistamiseksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan etukäteen.

Ilmoittautuminen sulkeutui ti 30.11. klo 13, ja ilmoittautuneille osallistujille on lähetetty Teams-linkki.