Tilastotiedot näkyville Helsingin ja Vantaan karttapalveluissa

Pääkaupunkiseudun tilastotiedot ovat avointa dataa
Seudullisena yhteistyönä syntynyt Aluesarjat.fi -tietokanta sisältää perustilastot aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudestamaasta kunnittain. Tietopankkiin pääsee käsiksi montaa eri kautta:

Väestö- ja tulotasotietojen visualisointi on nyt helppoa kaupunkien karttapalveluissa.

Aikaisemmin tilastotiedon visualisointi on edellyttänyt paikkatieto-ohjelmistojen osaamista. Nyt kuka tahansa voi luoda muutamalla hiiren klikkauksella omia teemakarttoja kartta.hel.fi ja kartta.vantaa.fi -palveluissa. Karttapalveluihin lisätyn uuden toiminnon avulla voi tuoda kartalle esimerkiksi eri kaupunginosien työttömyysprosentit, uudisrakennusten neliömäärät tai lapsiperheiden osuuden. Osa tilastoista alkaa jo 1970-luvulta, joten kartalla voi tehdä vertailuja nykypäivän ja kymmenien vuosien takaisen tilanteen välillä. Palveluissa ovat myös kaupunkien tulevaisuuden väestöennusteet.

Vantaan karttapalvelussa voi väestö-, asunto-, työpaikka- ja rakennustuotantotilastojen lisäksi tarkastella menneiden vaalien tuloksia kaupunginosittain. Helsingin karttapalvelussa taas on tarkkaa tilastotietoa eri kaupunginosien asukkaiden tulotasosta.

Uusi toiminto molemmissa karttapalveluissa on myös 3D-tila, jossa tilastomuuttujia voi tarkastella kolmiulotteisella kartalla. Tilastovisualisoinnin taustaksi voi valita 3D-näkymässä kaupunkikartan sijasta myös esimerkiksi kaupungin ilmakuvan.

Karttapalvelujen tilastotiedot päivittyvät vuosittain. Helsingin teemakartan tilastotiedot luetaan suoraan Helsingin seudun aluesarjojen avoimesta PxWeb API -ohjelmointirajapinnasta.

Tilastojen visualisoijan ruokahalu kasvaa nopeasti syödessä. Molempien karttapalvelujen tilastotarjonta on vielä varsin rajallista. Helsingistä tilastoja on tarjolla Vantaata enemmän, mutta Vantaan teemakartat ovat naapurikaupunkia käyttökelpoisempia. Jos haluaa esimerkiksi tarkastella kuinka suuri osa kaupunginosan asunnoista on tyypiltään rivitaloja, Vantaan karttapalvelussa tämä onnistuu. Helsingissä kartalle saa tiedot vain rivitalojen absoluuttisesta määrästä. Aluejakona molemmissa karttapalveluissa on tarjolla ainoastaan kaupunginosajako.

Kuvakaappaus Vantaan kaupungin karttapalvelusta. Karttanäkymään on tuotu tilasto asuinalueittain Vantaan lapsiperheiden määristä. Prosentuaalisesti eniten lapsiperheitä on Ojangossa, Nikinmäessä, Ylästössä, Pakkalassa ja Tammistossa.
Kartta.vantaa.fi -palvelusta selviää nopeasti, missä kaupungin lapsiperheet vuonna 2018 asuivat. Kartalla voi tarkastella väestö-, asunto-, työpaikka- ja rakennustuotantotilastoja sekä vaalituloksia kaupunginosittain.

Enemmän valinnanvaraa tilastotiedon visualisointiin tarjoavat Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan teemakartat, joissa voi penkoa samaista pääkaupunkiseudun avointa tilastodataa valitsemalla tietolähteeksi ”Helsingin kaupunki”. Visualisointien teko on kaupunkien karttapalveluja mutkikkaampaa, mutta tilastotietoa on tarjolla enemmän ja myös Espoon tilastot ovat mukana datassa. Palvelussa voi tehdä myös animaatioita eri muuttujien muutoksista vuosien kuluessa.

Näin saat tilastotiedon kartalle

  • Helsingin karttapalvelu: Valitse vasemman reunan valikosta ”Aineistot” ja etsi ilmestyvästä listasta ”Tilastot”. Klikkaa eri tilastot näkyviin nuolesta. Lisätietoa saat karttapalvelun ohjeista.
  • Vantaan karttapalvelu: Valitse vasemman reunan valikosta ”Aineistot” ja etsi ilmestyvästä listasta ”Tilastot”. Klikkaa eri tilastot näkyviin nuolesta. Lisäohjeita saat ylle linkitetyistä Helsingin karttapalvelun teemakarttaohjeista.
  • Paikkatietoikkuna: Valitse vasemman reunan valikosta ”Teemakartat”. Valitse seuraavaksi avautuvassa ikkunassa ensin kohtaan ”Tietolähde” Helsingin kaupunki. Tämän jälkeen klikkaamalla seuraavaa valintaa ”Indikaattori” saat esiin listan Aluesarjojen aineistoista. Ruksi haluamasi aineisto, paina ”OK” ja valitse vielä ”Hae” saadaksesi aineiston kartalle.
Kuvakaappaus Helsingin kaupungin karttapalvelusta. Kartalle on visualisoitu asuntokuntien tulot asuinalueittain ja otettu eritystarkasteluun Metsälän kaupunginosa.
Kaupunginosaa kartalla klikkaamalla saa esiin tarkempaa tietoa. Miten Metsälän asuntokuntien tulot ovat kehittyneet vuodesta 1993 lähtien?