Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilastoaluetiedoista sekä kunta- ja seututilastotietoa Helsingin seudusta ja Uudenmaan maakunnasta.

Tietokannasta löytyvät uusimmat saatavilla olevat tiedot. Osaa tiedoista päivitetään vuosittain, osaa neljännesvuosittain.

Tietokannan tilastot on kuvattu tarkemmin Aluesarjat- ja Historialliset tilastot -datakokoelmissa.

Aihealueet

  • Asuminen
  • Historialliset tilastot
  • Koulutus
  • Rakentaminen
  • Tulotaso
  • Työmarkkinat ja työssäkäynti
  • Väestö

Aluesarjat-tilastotietokannan sisällön lisäksi rajapinnasta on saatavilla Aluesarjojen arkistokanta, Hyvinvointitilastot, Nordstat-tietokanta sekä Helsingin ympäristötilasto.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Julkaistu 23.04.2014
Päivitetty 20.01.2022
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
  2. http://pxnet2.stat.fi/api1.html
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1962
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 03.06.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus