Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat indikaattorit. Tietokantaa ylläpitää Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

Helsingin ympäristötilaston tiedot päivitetään pääsääntöisesti vuosittain.

Ympäristötilasto sisältää tietoa seuraavista aihealueista:

 • Energia
 • Ilma
 • Ilmasto
 • Jätteet
 • Liikenne
 • Maankäyttö
 • Maaperän pilaantuneisuus
 • Melu
 • Vedet
 • Ympäristötalous
 • Ympäristövastuullisuus

Lisäksi tietokannassa on pääkaupunkiseudun indikaattoreita sekä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) vertailutietoja.

Tiedot on saatavissa Px-web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Lähde Taulukkokohtaiset lähteet
Julkaistu 19.05.2011
Päivitetty 21.01.2022
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Ymparistotilasto/
 2. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
 3. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
 4. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_sv.html
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin ympäristötilasto. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut ja alkuperäinen tekijä Taulukkokohtaiset lähteet. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-12-02 04:29:53.729562 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus