Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat muuttujat. Tiedot on saatavissa Px-web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Helsingin ympäristötilaston tiedot päivitetään pääsääntöisesti vuosittain.

Ympäristötilasto sisältää tietoa seuraavista aihealueista:

 • Maankäyttö
 • Energia
 • Ilma
 • Ilmasto
 • Liikenne
 • Melu
 • Vedet
 • Luonto
 • Maaperän pilaantuneisuus
 • Jätteet
 • Ympäristövastuullisuus
 • Ympäristötalous

Lisäksi tietokannassa on pääkaupunkiseudun indikaattoreita sekä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) vertailutietoja.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.helsinginymparistotilasto.fi/
Lähde Taulukkokohtaiset lähteet
Julkaistu 19.05.2011
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin ympäristötilasto. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut ja alkuperäinen tekijä Taulukkokohtaiset lähteet. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 20.01.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus