Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin ympäristötilasto - PxWeb-tietokanta


Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat muuttujat. Tiedot on saatavissa Px-web-tietokannan sekä...

Lähde: Helsingin ympäristötilasto

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti PXWEB
Aikasarjan tarkkuus