Helsingissä yli puolet kaikista asuntokunnista ei omista autoa

Visualisering
Jonatan Hildén - Publicerad 2.6.2021 - Uppdaterad 17.6.2021
  1. 2021-06-02-100057.528861JonatanHildenHelsingissaylipuoletasuntokunnistaeiomistaautoa.jpg

Visualisointi: Helsingissä yli puolet kaikista asuntokunnista ei omista autoa - I Helsingfors är över hälften av alla bostadshushåll utan egen bil.

Data on vuodelta 2017 ja perustuu aggregointiin Ympäristökeskuksen maksullisesta YKR-tietokannasta.

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus