Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Aineisto sisältää Helsingin, Espoon ja Kauniaisten autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013 ja 2015. Tuotettu aineisto perustuu Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon. Laskettujen tietojen aluejaot vaihtelevat kaupungista riippuen: Helsingissä jako perustuu peruspiireihin ja Espoossa sekä Kauniaisissa tilastoaluejakoon. Aineisto on muodostettu seuraavasti:

 1. Eroteltu eri vuosien YKR-aineistoista kunkin kunnan ruudut (= ruutujen keskipisteet) kuntakoodin perusteella
 2. Liitetty ruutujen keskipisteisiin tiedot aluejaosta sijainnin perusteella, alueiden reunoilla osittain myös käsin
 3. Summattu sarakkeiden tiedot aluejakojen perusteella
 4. Siivottu taulukot poistamalla turhia tietoja ja häivyttämällä joitakin tietoja, kuten "alle 10" -tapaukset, yksityisyydensuojan takia

Aineisto sisältää seuraavat ominaisuustiedot

 • ak_yht Asuntokuntien lukumäärä yhteensä
 • ak_1 Asuntokunnat, henkilöluku 1
 • ak_2 Asuntokunnat, henkilöluku 2
 • ak_3 Asuntokunnat, henkilöluku 3
 • ak_4 Asuntokunnat, henkilöluku 4
 • ak_5 Asuntokunnat, henkilöluku 5
 • ak_6 Asuntokunnat, henkilöluku 6
 • ak_7 Asuntokunnat, henkilöluku 7+
 • henk_yht Henkilöitä yhteensä
 • ak_18v Asuntokunnat, joissa alle 18-vuotiaita
 • autoja_1 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 1
 • autoja_2 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 2+
 • lisäksi yksilöiviä tunnuksia, nimistöä yms.

Huomioitavaa aineiston käytön suhteen: Lähtöaineistona käytetyn YKR-aineiston kaikista ruuduista ei ole saatu tietoja yksityisyydensuojan takia: näin ollen tuotettu aineisto ei ole täysin tarkka.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 03.03.2014
Uppdaterad 05.06.2019
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2000
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 07.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus