Aineisto sisältää Helsingin, Espoon ja Kauniaisten autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 ja 2017. Tuotettu aineisto perustuu Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon. Laskettujen tietojen aluejaot vaihtelevat kaupungista riippuen: Helsingissä jako perustuu peruspiireihin ja Espoossa sekä Kauniaisissa tilastoaluejakoon. Aineisto on muodostettu seuraavasti:

 1. Eroteltu eri vuosien YKR-aineistoista kunkin kunnan ruudut (= ruutujen keskipisteet) kuntakoodin perusteella
 2. Liitetty ruutujen keskipisteisiin tiedot aluejaosta sijainnin perusteella, alueiden reunoilla osittain myös käsin
 3. Summattu sarakkeiden tiedot aluejakojen perusteella
 4. Siivottu taulukot poistamalla turhia tietoja ja häivyttämällä joitakin tietoja, kuten "alle 10" -tapaukset, yksityisyydensuojan takia

Aineisto sisältää seuraavat ominaisuustiedot

 • ak_yht Asuntokuntien lukumäärä yhteensä
 • ak_1 Asuntokunnat, henkilöluku 1
 • ak_2 Asuntokunnat, henkilöluku 2
 • ak_3 Asuntokunnat, henkilöluku 3
 • ak_4 Asuntokunnat, henkilöluku 4
 • ak_5 Asuntokunnat, henkilöluku 5
 • ak_6 Asuntokunnat, henkilöluku 6
 • ak_7 Asuntokunnat, henkilöluku 7+
 • henk_yht Henkilöitä yhteensä
 • ak_18v Asuntokunnat, joissa alle 18-vuotiaita
 • autoja_1 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 1
 • autoja_2 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 2+
 • lisäksi yksilöiviä tunnuksia, nimistöä yms.

Huomioitavaa aineiston käytön suhteen: Lähtöaineistona käytetyn YKR-aineiston kaikista ruuduista ei ole saatu tietoja yksityisyydensuojan takia: näin ollen tuotettu aineisto ei ole täysin tarkka.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Julkaistu 03.03.2014
Päivitetty 23.09.2020
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2000
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 26.09.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus