Helsingissä yli puolet kaikista asuntokunnista ei omista autoa

Visualisoinnit
Koponen/Hildén - Julkaistu 2.6.2021 - Päivitetty 30.11.2021
  1. 2021-06-02-100057.528861JonatanHildenHelsingissaylipuoletasuntokunnistaeiomistaautoa.jpg

Visualisointi: Helsingissä yli puolet kaikista asuntokunnista ei omista autoa - I Helsingfors är över hälften av alla bostadshushåll utan egen bil.

Data on vuodelta 2017 ja perustuu aggregointiin Ympäristökeskuksen maksullisesta YKR-tietokannasta.

Käytetyt datat

comments powered by Disqus