Helsingin kantakaupungin katutilasta 86% on varattu autoille

Koponen/Hildén - Julkaistu 30.11.2021 - Päivitetty 30.11.2021
  1. 2021-11-30-111636.186956Helsinginkantakaupunginkatutilasta86onvarattuautoilleJuusoKoponenKoponenHild

Visualisointi: Helsingin kantakaupungin katutilasta 86% on varattu autoille.

Kantakaupungin määritelmänä on käytetty kaupunginosia 1–27 poislukien Mustikkamaa-Korkeasaari. Mukana ovat kaikki kaupungin yleisten alueiden rekisterin liikenneosat lukuunottamatta ratsastusreittejä. Prosentit ovat osuuksia liikennealueiden pinta-alasta. Täsmennyksenä: 86 % katutilasta on varattu moottoriajoneuvoille. Osuudessa ovat siis mukana bussikaistat ja raitiotiet, koska niitä ei pysty YLRE-aineiston perusteella helposti erottelemaan muusta ajoradasta.

Käytetyt datat

comments powered by Disqus