Helsingin Energia- ja ilmastoatlas

Applicationer
Helsingin kaupunki - Publicerad 19.3.2018 - Uppdaterad 4.11.2020
 1. 2020-11-04-054727.702149Atlas00.jpg
 2. 2020-11-04-054727.793710Atlas02.jpg
 3. 2020-11-04-054727.871979Atlas03.jpg

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on tietomallipohjainen työkalu, josta löytyy jo runsas määrä energiaan liittyviä tietoja, joita muun muassa kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Helsingin Energia- ja ilmastoatlasta kehitetään edelleen rakennuskannan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi visuaalisessa ja informatiivisessa muodossa.

Helsingin Energia- ja ilmastoatlaksessa on seuraavia tietoja:

Aurinkoenergiapotentiaali

 • Rakennusten aurinkosäteilyn määrä kuukausi- ja vuositasolla

Energiankulutusarvio

 • Lähes koko Helsingin rakennuskannan lämmitysenergian kulutusarviot ja rakennusten korjausarviot vuodesta 2020 vuoteen 2050.

Geoenergiapotentiaali

 • 150-m / 300-m / 1000-m syvyisten maalämpökaivojen potentiaalit, pohjavesialueet, kallioperä (kivilajit ja lämmönjohtavuus-, ominaislämpökapasiteetti-, tiheys-parametrit maalämpölaskemiin) ja maaperäaineistot tukemaan maalämpökaivojen suunnittelutyötä

Energiatietoja rakennuksista

 • Kuntarekisteritietoja (mm. rakennusten lämmitystapa, käyttötarkoitus, tilavuus, rakennusaine)
 • Korjaus- ja muutostyöt (mm. luvanvaraiset peruskorjaukset)
 • Suojellut rakennukset (suojelumerkinnät)
 • Rakennusten laskennallinen energiankulutus ikäluokan mukaan (lämmön kulutus, käyttäjäsähkö, kiinteistösähkö)
 • Merihaan alueelle tyypillisen 1970-80-luvun rakennuksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja kustannukset
 • Energiatodistukset ja niissä ehdotetut parannustoimet
 • HEKA-rakennusten mitatut kulutustiedot vuosilta 2015 ja 2016 (kaukolämpö, kiinteistösähkö, vedenkulutus)

Osa Atlaksen lähtötiedoista on myös ladattavissa avoimena datana HRI-palvelusta. Aineistojen sisällöistä on päävastuussa Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ja teknisestä toteutuksesta ja visualisoinnista on vastannut Kaupunginkanslian hanke Helsinki 3D+. Tietojen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Heka Oy, Helsingin rakennusvalvontapalvelut sekä HSY. Osa tiedoista on tuotettu osana mySMARTLife-EU-hanketta.

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus