Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas

Applicationer

Helsingin kaupunki - Publicerad 19.3.2018 - Uppdaterad 18.12.2019

 1. 2018-03-20-131951.260674kuva2pieni.png
 2. 2018-03-20-131951.380190kuva3pieni.png
 3. 2018-03-20-132036.649061kuva4pieni.png

Eräs työkalu ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuusneuvontaan on Helsingin 3D-kaupunkitietomallilla toteutettu uusi Energia- ja ilmastoatlas. Energia- ja ilmastoatlas on yksi ensimmäisistä testikohteista Helsingin CityGML-kaupunkitietomallin tietokannan, sen alustan ja itse mallin päälle rakennetusta sovelluksesta. Atlaksessa on runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Atlaksen lähtötiedot ovat myös ladattavissa HRI-palvelusta.

Helmikuussa 2018 julkaistussa Atlaksessa on seuraavat tiedot:

 • Rakennusten aurinkosäteilyn määrä ja aurinkoenergiapotentiaali
 • Kuntarekisteritietoja (mm. rakennusten lämmitystapa, käyttötarkoitus, tilavuus, rakennusaine)
 • Korjaus- ja muutostyöt (mm. luvanvaraiset peruskorjaukset)
 • Suojellut rakennukset (suojelumerkinnät)
 • Rakennusten laskennallinen energiankulutus ikäluokan mukaan (lämmön kulutus, käyttäjäsähkö, kiinteistösähkö)
 • Merihaan alueelle tyypillisen 1970-80-luvun rakennuksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja kustannukset
 • Energiatodistukset ja niissä ehdotetut parannustoimet
 • HEKA-rakennusten mitatut kulutustiedot vuosilta 2015 ja 2016 (kaukolämpö, kiinteistösähkö, vedenkulutus)

Palvelun tietosisältöä päivitetään ja laajennetaan. Kehitteillä on esimerkiksi maalämpöpotentiaali.

Aineistojen sisällöistä on päävastuussa Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ja teknisestä toteutuksesta ja visualisoinnista on vastannut Kaupunginkanslian hanke Helsinki 3D+. Tietojen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Heka Oy, Helsingin rakennusvalvontapalvelut sekä HSY. Osa tiedoista on tuotettu osana mySMARTLife-EU-hanketta.

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus