Kokeilukiihdyttämö

Applikationer
Helsingin kaupunki - Publicerad 29.4.2024 - Uppdaterad 17.5.2024
  1. 2024-05-14-121424.202717Kokeilukiihdyttamosymboli.png
  2. 2024-05-14-121424.252298robottihackathoneducationweekMaijaAstikainen-1.jpg

Kokeilukiihdyttämö on Helsingin kaupungin työntekijöille tarkoitettu tukipalvelu, jossa viedään erityisesti uusia digitalisaatiota hyödyntäviä ideoita ketterään kokeiluun. Kiihdyttämö auttaa kokeilujen suunnittelussa, hankinnassa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on kokeiluista oppiminen kaupungin palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi.

Kokeilutoimintaa tuetaan ensisijaisesti kokeilukampanjoilla, joissa haetaan Helsingin kaupungin henkilöstöltä ehdotuksia rahoitettaviksi kokeiluiksi. Kampanjateemat voivat liittyä digitalisaation uusien mahdollisuuksien kuten tekoälyn, ohjelmistorobotiikan tai data-analytiikan kokeilemiseen. Myös asiakasymmärryksen lisääminen, työn sujuvoittaminen ja uusista toimintatavoista oppiminen ovat teemoissa vahvasti mukana. Tietoa käynnissä olevista sekä aiemmista kokeilukampanjoista löydät Kampanjat-sivulta.

Toteutettavien kokeilujen tyypillinen kesto on noin 3 kuukautta ja maksimibudjetti yleensä noin 10 000 euroa per kokeilu. Kokeilut toteutetaan kaupungin toimialoilla kanslian ohjauksessa ja yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa.

Kokeilukiihdyttämön taustalla on kaupungin digitalisaatio-ohjelma ja tukitoimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkanslian Strategiaosasto. Kokeilukiihdyttämön toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista tukee kaupungin toimialojen ja kanslian edustajista muodostuva kehittäjäryhmä.

Voit myös lukea lisää aiheesta HRI:n julkaisemasta artikkelista.

Öppen data som använts i applikationen

Det finns inga datasets kopplade till detta applikationen

comments powered by Disqus