Avoin data auttaa kokeilijaa

Helsingin kaupungin Kokeilukiihdyttämössä on tehty tähän mennessä viitisenkymmentä kokeilua asiakaspalautteiden käsittelystä meluntorjuntaan ja vesiliikenteen kehittämiseen. Monissa kokeiluissa on hyödynnetty avointa dataa. Miten avoin data auttaa kokeilijaa? Entä mitä haasteita avoimen datan käytössä kokeilutoiminnassa voi olla?

Mikä Kokeilukiihdyttämö?

Kokeilukiihdyttämön toiminnasta vastaava hankepäällikkö Ville Meloni.

Kokeilukiihdyttämö on vuodesta 2019 alkaen tukenut Helsingin kaupungin henkilöstöä digitalisaatiota hyödyntävien kokeilujen toteuttamisessa. Kokeilukampanjoiden teemoina on ollut muun muassa tekoäly, ohjelmistorobotiikka, asiakaskokemuksen kehittäminen ja viimeisimpänä tiedolla johtaminen.

Vuosien aikana kokeiluja on tehty kaikkiaan viitisenkymmentä. Tehtyihin kokeiluihin ja niiden oppeihin voi tutustua Kokeilugalleriassa.

Kolmisen kuukautta kestävissä kokeiluprojekteissa tarkoitus on ennen kaikkea oppia. “Yksittäistä kokeilua tärkeämpää on kokeilusta saadun opin hyödyntäminen idean jatkokehityksessä. Kokeileminen on myös työvaihe ideoiden keksimisen ja tuotantoon viemisen välissä”, kertoo Kokeilykiihdyttämön toiminnasta vastaava hankepäällikkö Ville Meloni.

Kokeilujen avulla opitaan, miten uudet ideat voisivat toimia käytännössä. Kokeiluista saatuja oppeja voidaankin hyödyntää esimerkiksi osana laajempia kehittämiskokonaisuuksia ja mahdollisia hankkeita – tai kokeiluista voidaan jatkaa kohti tuotantoa. Kokemusten pohjalta on myös laadittu Kokeilijan ABC, joka toimii käsikirjana kokeiluista kiinnostuneille.

Avoimella datalla nopeasti itse asiaan

Saska Lohen tekemä Avoimen datan hyödyntäminen kokeiluissa -posteri.

Vaikka kokeilijoiden saatavilla on usein kaupungin sisäistä, tarkemmalla tasolla olevaa dataa, helpottaa avoin data monesti kokeiluun ryhtymistä. Avointa dataa voi saada sisäistä dataa suoraviivaisemmin käyttöönsä, kun data on maksutta saman tein saatavissa ilman tietosuojavaikutusten arviointia tai monimutkaisia irrotuksia lähdejärjestelmästä.

Yksi ensimmäisiä Kokeilukiihdyttämössä tehtyjä kokeiluja oli suojateiden tunnistaminen ilmakuvista koneoppimisen avulla. Kokeilussa testattiin kaupungin vanhentuneen suojatieaineiston päivittämistä tunnistamalla suojateitä ilmakuvista. Avoimena datana julkaistuista eri kaupunkien ilmakuvista saatiin paljon dataa niin tekoälyn kouluttamiseen kuin myös testaukseen. Koska kokeilu tehtiin avoimella datalla, myös sen tulokset voitiin julkaista avoimesti verkossa. Kokeilu osoitti, “kuinka valmiista tietoaineistoista hieman jatkojalostamalla voidaan irrottaa uusia aineistoja, suoraan käyttötarpeeseen vastaten”, kirjoittaa kokeilun projektipäällikkö Saska Lohi HRI:n sivuilla julkaistussa artikkelissaan.

Pandemiasyksyllä 2021 puolestaan Kokeilukiihdyttämössä luotiin tekoälyavusteinen kävelykierrosopas, joka johdattaa ulkoilijan hänen valitsemiensa kohteiden kautta kulkevalle kävelylenkille. Samalla testattiin, miten erilaisia aineistoja pystyy yhdistelemään uudenlaisilla tavoilla ja hyödyntämään niiden luomaa kokonaisuutta mielekkäiden teemojen luomisessa. Avoin data tarjosi kokeiluun rutkasti erilaisia kohteita veistoksista rakennuksiin, ja lopulta kohteista oli jopa runsaudenpulaa.

Runsaudenpula välillä ongelmakin

Välillä saatavilla olevan avoimen datan määrä voi olla kokeiluissa haastekin, kun datan käsittely ja kuratointi voivat viedä paljon aikaa. Myös kokeilussa käytettävän datan valitseminen voi hidastaa aloitusta, jos mahdollisuuksia on paljon – tässä toki myös HRI voi auttaa kokeilijaa.

Kokeilussa, jossa kaupunkilaisten kehitysideoita vietiin kartalle, käytettiin avoimena datana julkaistuja palautteita. Aloittamista nopeutti jo valmiiksi julkisen ja anonymisoidun datan käyttäminen, mutta mutkia matkaan tuli, kun dataa ei ollutkaan saatavilla kuin yhden vuoden ajalta ja avoimen datan lisäksi jouduttiin palautejärjestelmästä pyytämään laajempi tietokantadumppi. Kokeiluun riitti kuitenkin saatu kymmenesosa aineistosta, ja projektia suunniteltiin jatkettavan kokeilun jälkeen koko aineistolla.

Avointa dataa kokeiluissaan hyödyntävän kannattaa myös huomioida se, että esimerkiksi tekoälyn kouluttamiseen käytetty anonymisoitu avoin data saattaa olla erilaista verrattuna siihen dataan, johon kokeilussa kehitettävää ratkaisua aiotaan soveltaa.

Kohti seuraavaa kokeilukampanjaa

Kokeilukiihdyttämön seuraava kampanja on alkanut nyt kevään korvalla. Tällä kertaa kokeiluissa keskitytään tiedolla johtamiseen toiminnan ja palvelujen kehittämisessä sekä työn sujuvoittamisessa.

“Tiedolla johtaminen on edelleen ajankohtainen asia, ja sen ratkaisujen kokeilemiseen Kiihdyttämö tarjoaa hyvin tukea – mikään ICT-data-velho ei tarvitse siis olla. Kokeilulla ratkottava haaste voi lähteä ihan sieltä oman työn arjesta, mutta tänä vuonna voi halutessaan tarttua myös johonkin yrityskumppanimme ehdottamaan ideaan. Jos kokeilun edistämiseksi löytyy vieläpä avointa dataa, niin sitä parempi, koska sen avulla pääsee nopeasti liikkeelle”, toteaa Ville Meloni.