DataLokki - Helsinki Destination Insights

Applikationer
Helsingin kaupunki / Tridea Oy - Publicerad 2.4.2024 - Uppdaterad 2.4.2024
  1. 2024-04-02-074250.131749Yleiskuva.JPG
  2. 2024-04-02-074250.228121Yleiskuva2.PNG

DataLokki – Helsinki Destination Insights är avsedd för aktörer inom turism- och evenemangsbranschen i Helsingfors. DataLokki erbjuder aktuell lägesinformation om turism och evenemang i Helsingfors som omfattar bland annat registrerade övernattningar, antal evenemang, kryssningar och flygtrafik. Målet med plattformen är att förbättra beslutsafattandet inom turism- och evenemangsbranschen, så att beslut kan grundas på aktuell information. Pilotvyn (https://hel.fi/datalokki) är öppen för alla och kräver inte inloggning. Medlemmar i Helsingin tekijät, partnernätverket för turism och evenemang i Helsingfors, kan dessutom utnyttja mer detaljerad information.

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus