Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri tulevaisuusilmiöiden toivottavuudesta. Kyselyn aiheita ovat asuminen, työ, liikkuminen, ympäristö, palvelut, vapaa-aika sekä yhteiskunta.

Numeerisen aineiston ikämuuttuja on jälkikäteen ryhmitelty. Vantaalla asuvien nykyinen asuinpaikka on korjattu vastaamaan suuraluetta niissä tapauksissa, joissa vastaus on ilmoitettu sanallisesti vaihtoehdolla ”muu, mikä”. Avovastaukset on sijoitettu erilliseen tiedostoon ilman taustatietoja, tyhjät rivit on poistettu ja rivien järjestystä on sekoitettu. Lisäksi joitain avovastauksia on poistettu epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Administratörens webbplats https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus
Publicerad 17.08.2017
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan tulevaisuuskysely 2017. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus