Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA)

Aineisto sisältää postinumeroalueisiin summattua tietoa pääkaupunkiseudun asemakaavavarantotilanteesta eli tonttivarannosta. Tiedot on laskettu voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä (pohjautuu HSY:n laskemaan SeutuRamava-aineistoon). Postinumeroalueet, joita on käytetty aineiston laskennassa ovat peräisin alueen kunnilta, jotka HSY on yhtenäistänyt koko pääkaupunkiseudun mittakaavaan.

Ominaisuustiedot

 • kunta = kuntakoodi
 • postinumero = postinumeron numero
 • nimi = postinumeron nimi
 • nimi_ru = postinumeron nimi ruotsiksi
 • kala = rakennusoikeus, kuntarekisteriin merkitty kerrosala. Ei sisällä kaavamääräyksiin mahdollisesti sisältyvää lisärakennusoikeutta.
 • karaas = käyttöönotettu asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • karamu = käyttöönotettu muu kuin asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • karayht = käyttöönotettu kerrosala yhteensä (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • laskvar_ak = laskennallinen kerrostalovaranto
 • laskvar_ap = laskennallinen pientalovaranto
 • laskvar_k = laskennallinen liike- ja toimistotilavaranto
 • laskvar_t = laskennallinen teollisuus- ja varastotilavaranto
 • laskvar_y = laskennallinen julkisen rakentamisen varanto
 • laskvar_nn = laskennallinen muu kuin yllä mainittujen käyttötarkoitusten varanto
 • laskvar_yh = laskennallinen varanto yhteensä
 • rakeraas = rakenteilla oleva asuinkerrosala
 • rakeramu = rakenteilla oleva muu kuin asuinkerrosala
 • rakerayht = rakenteilla oleva kerrosala yhteensä
 • rekpvm = rekisteritilanteen päivämäärä, poikkileikkauksen ajankohta

Aineistossa on mukana kaikki pääkaupunkiseudun postinumeroalueet, mutta mikäli tietoa ei ole varsinaisessa SeutuRAMAVA-kortteliaineistossa (jonka pohjalta tiedot on summattu postinumeroalueisiin), niin se on kirjattu tiedostoon sanoilla ”ei tietoa”. Korttelitasoinen tonttivaranto aineisto on myös avointa dataa ja se on ladattavissa paikkatietomuodossa.

Tunnusluvut ovat yhdenmukaiset korttelitasoisen aineiston lisäksi myös varsinaisen SeutuRAMAVA-aineiston kanssa, joka on kaavayksikkötasoista. Kaavayksikkötasoinen tieto ei ole avointa dataa.

Aineistot tuotetaan kaavayksikkötasoisen SeutuRAMAVA-aineiston lukujen perusteella kahdesti vuodessa, ja aineisto on yhden päivän poikkileikkaustilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Varantoluku tuotetaan vähentämällä käyttöönotettu kerrosala rakennusoikeudesta. Laskennallinen varanto sisältää tulkintaa. Mikäli asumiseen tai muuhun kuin työpaikkarakentamiseen osoitetulla kaavayksiköllä on alle 100 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan. Mikäli työpaikkarakentamiseen tai keskustatoimintoihin osoitetulla kaavayksiköllä jäljellä oleva varanto on alle 400 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan.

Lisäksi rakentamisasteen ollessa kaavayksiköllä alle 20 %, lasketaan yksiköllä jäljellä oleva rakennusoikeus yhtä suureksi kuin yksikölle kaavassa osoitettu kerrosala (käyttöön otettu kerrosala tulkitaan purettavaksi). Laskennallisen varannon tulkintasäännöistä on sovittu HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken.

Aineiston lähdeviitteen voi esittää muodossa © HSY ja pääkaupunkiseudun kunnat 20xx.

Katso myös paikkatietomuotoiset aineistot:

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 11.12.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2020
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA). The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus