Aktivitetsflöde - Huvudstadsregionens tomtreserv per postnummerområde (SeutuRAMAVA)