Huvudstadsregionens mätpunkter för luftkvalitet och kvävedioxidens (NO2) årliga medelvärden - 2020 (shp)

20.4.2021

Från sammanfattningen av detta dataset

Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under...

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Filstorlek 0.0 MB
Publicerad 20.04.2021
Koordinatsystem ETRS-GK25