Huvudstadsregionens mätpunkter för luftkvalitet och kvävedioxidens (NO2) årliga medelvärden

Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2019.

Materialet produceras årligen. Nya mätplatser och -resultat sätts in på kartan årligen när ifrågavarande år är slut. Mätningarna med passivinsamlare inleddes 2004.

Materialets koordinatsystem är ETRS-GK25.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 27.02.2017
Uppdaterad 20.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mista-saat-ilmanlaatutietoja/
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens mätpunkter för luftkvalitet och kvävedioxidens (NO2) årliga medelvärden. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus