Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Mittauspisteet aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet µg/m3. Vuosilta 2004-2019. Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Tietokuvaukset sekä aineiston vuosittaiset latauslinkit paikkatietomuodossa (MapInfo / Esri Shape) sekä Excelissä kootusti kaikkien vuosien tiedot. https://www.vanha.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=59

Aineistot löytyvät myös HSY:n karttapalvelusta.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 27.02.2017
Uppdaterad 18.06.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.vanha.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=59
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus