Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Mittauspisteet-aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m3) vuosilta 2004-2022.

Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Aineistot löytyvät myös HSY:n karttapalvelusta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 27.02.2017
Päivitetty 20.03.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mista-saat-ilmanlaatutietoja/
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2004
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-11-29 01:48:44.911366 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus