Huvudstadsregionens mätpunkter för luftkvalitet och kvävedioxidens (NO2) årliga medelvärden - WMS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under...

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25