Modellresultat för klimatet i staden av termisk komfort och svåra trafikförhållanden i huvudstadsregionen

I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress under sommarmånaderna juni. juli, augusti, samt väglag och fotgängarhalka under vinterperioden.

Medeltemperaturen under juni, juli, augusti:

  • den beräknade temperaturen 2 meter ovan marken

Universellt termiskt klimatindex (UTCI):

  • Upplevd termisk komfort i timmar av måttlig eller svår värmestress)
  • Beräknad med hjälp av SURFEX-modellen med hjälp av universellt termiskt klimatindex UTCI
  • UTCI = Universal Thermal Climate Index
  • Beskriver upplevelsen av termiskt komfort.
  • UTCI beräknas utgående från temperatur, luftfuktighet, vind och solstrålning.
  • UTCI bygger på en komplicerad modell för människokroppens värmebalans.
  • I SURFEX tillämpas en något förenklad variant av UTCI-modellen

Vintertrafik:

  • Timmar av svåra vinterförhållanden för vägtrafik och fotgängare enligt RoadSurf-modellen under perioderna 1980-2009, 2020-2049 och 2040-2069

En mer detaljerad beskrivning av material.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Källa Ilmatieteen laitos
Publicerad 14.01.2022
Uppdaterad 14.01.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://urclim.prod.lamp.cnrs.fr/
Grupper
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Modellresultat för klimatet i staden av termisk komfort och svåra trafikförhållanden i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Ilmatieteen laitos. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus