Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla

Ilmatieteen laitoksen URCLIM-hankkeessa mallinnettiin rakentamisen vaikutuksia kaupunki-ilmastoon nykyoloissa ja lähitulevaisuudessa. Tuloksissa esitetään terminen mukavuus, kesäkauden lämpötila ja talvikeli nykyilmastossa (1980-2009) sekä tulevaisuuden ilmastoissa 2020-2049 ja 2040-2069 käyttäen tyypillisiä oloja kuvaavia ns. testivuosien (TRY) ilmastoaineistoja (Jylhä et al., 2011). Tulokset on mallinnettu tulevaisuuden ilmaston 2020-2049 osalta käyttäen sekä URCLIM-projektissa esiteltyä "suburban densification 1" -kaupungin kasvukehitystä (maltillinen kaupunkikehitys) että "suburban densification 2" -kaupungin kasvukehitystä (nopea kaupunkikehitys). Vuosien 2040-2069 ilmaston osalta on mallinnuksessa käytetty vain "suburban densification 2" -kaupungin kasvukehitystä (nopea kaupunkikehitys). Mallissa on käytetty RCP8.5 -skenaariota (merkittävä kasvu kasvihuonekaasupäästöissä globaalisti). Aineistoa ei päivitetä.

Vuorokauden keskilämpötila kesä-elokuussa:

 • Mallilla laskettu lämpötila kahden metrin korkeudella
 • Lämpötilat esitetään kelvin-asteina

Terminen mukavuus:

 • Koettu terminen mukavuus (kohtalainen tai ankara kuumarasitus) tunteina
 • Laskettu SURFEX-mallilla käyttäen termistä mukavuusindeksiä, UTCI
 • UTCI = Universal Thermal Climate Index, UTCI kuvaa ihmisen kokemaa termistä mukavuutta ja sen laskemisessa käytetään lämpötilan lisäksi ilmankosteutta, tuulen nopeutta ja auringonsäteilyä
 • UTCI perustuu mutkikkaaseen ihmisen lämpötasapainomalliin ja sen laskemista varten tarvitaan oma mallinsa
 • Näissä laskuissa on käytetty yksinkertaistettua UTCI-mallia

Talvikeli:

 • RoadSurf-mallin ennuste testivuoden (nykyilmasto, 2020-2049 ja 2040-2059) vaikeiden talvikelien lukumäärästä tunteina

Lisätietoja:

 • URCLIM-projekti: http://urclim.prod.lamp.cnrs.fr/
 • Ilmasto eri jaksoina: Jylhä, K., Kalamees, T., Tietäväinen, H., Ruosteenoja, K., Jokisalo, J., Hyvönen, R., Ilomets, S., Saku, S., Hutila, A., 2011. Rakennusten energialaskennan testivuosi TRY2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista (test reference year 2012 for building energy demand and impacts of climate change). Finnish Meteorological Institute, Reports 6.

Mikäli käyttäjä suunnittelee tietojen käyttöä ammattimaista tai virallista kaupunkisuunnittelutehtävää varten, suosittelemme perehtymistä meta- ja taustatietoihin. Tarvittaessa käyttäjä voi ottaa yhteyttä Ilmatieteen laitoksen asiantuntijaan (carl.fortelius(a)fmi.fi).

HUOM! Karttapalvelukäyttöä varten alkuperäiset rasteriaineistot (NetCDF) on HSY:n toimesta vektoroitu shapefile-muotoon ja muunnettu ETRS-GK25-koordinaatistoon. Alkuperäisen rasteridatan koordinaattijärjestelmä on WGS84. Molemmat tiedostomuodot ovat ladattavissa tämän sivun kautta.

Aineistojen tarkemmat kuvaukset.

Tutustu aineistoon HSY:n avoimessa karttapalvelussa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hsy.fi/avoindata
Lähde Ilmatieteen laitos
Julkaistu 14.01.2022
Päivitetty 14.01.2022
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. http://urclim.prod.lamp.cnrs.fr/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja alkuperäinen tekijä Ilmatieteen laitos. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 26.05.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus