24.2.2012

De 264 tabellerna i Helsingfors statistika årsbok 2011 ger grundläggande information om Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg. Årsboken innehåller allt som allt 264 tabeller.

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.67 MB
Publicerad 24.02.2012
Tidsseriens korrekthet