29.1.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om...

Källa: Helsingin tilastollinen vuosikirja

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.84 MB
Publicerad 29.01.2020
Tidsseriens korrekthet