3.1.2013

De 264 tabellerna i Helsingfors statistika årsbok 2012 ger grundläggande information om Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg.

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.7 MB
Publicerad 03.01.2013
Tidsseriens korrekthet