Röstningsresultat av den deltagande budgeteringen i Helsingfors

Aineisto sisältää Helsingin ensimmäisen koskaan järjestämän osallistuvan budjetoinnin kierroksen äänestystulokset Excel-tiedostoon koottuna ja anonymisoituna niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Äänestys oli auki 1.10.2019 - 31.10.2019 ja kuka tahansa Helsingissä asuva sai äänestää.

Tästä linkistä voi seurata, mitkä suunnitelmista saivat rahoitusta ja miten toteutus etenee.

Suunnitelmat äänimäärittäin -välilehti käsittää kunkin äänestyksessä olleen suunnitelman äänestystavan (vahva tunnistautuminen Suomi.fi:n avulla tai yli 12-vuotiaiden koululaisten Wilma-tunnuksin), äänestysalueen (suurpiiri tai koko Helsingin yhteinen) suunnitelman aiheen (suunnitelman tekijälle valmiiksi annetuista valintavaihtoehdoista) ja koodin (suunnitelman yksilöivä numero), nimen (suunnitelman tekijän antama nimi) sekä suunnitelman saaman kokonaisäänimäärän.

Äänestäjien ominaisuudet -välilehdellä olevia tietoja ovat äänestystapa, äänestäjän asuinalue (suurpiiri ja koko kaupunki alueina numeroituina 1-7), äänestäjän sukupuoli (f=nainen, m= mies), kouluaste Wilma-tunnistautumisella äänestäneistä, ikäryhmä (luokiteltuna 7 ikäluokkaan) sekä äänestäneiden lukumäärä.

Äänestysaktiivisuus yli 20V -välilehti pitää sisällään tiedot postinumero, aluenimi (kaupunginosa), äänioikeutetut (lkm), äänestäneet (lkm) ja äänestysprosentti.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä
Administratörens webbplats https://omastadi.hel.fi/
Publicerad 11.03.2021
Länkar med ytterligare information
  1. https://omastadi.hel.fi/
Grupper
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2019
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Röstningsresultat av den deltagande budgeteringen i Helsingfors. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus