Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset

Aineisto sisältää Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset Excel-tiedostoon koottuna ja anonymisoituna niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Dataa on tarjolla vuosien 2021 ja 2019 äänestyksistä. Kuka tahansa Helsingissä asuva sai äänestää. Äänestykset järjestettiin 6.10.-28.10.2021 ja 1.10. - 31.10.2019.

Näistä linkeistä voi seurata, mitkä ehdotuksista saivat rahoitusta ja miten toteutus etenee: 2021 ja 2019.

Ehdotukset/Suunnitelmat äänimäärittäin -välilehti käsittää kunkin äänestyksessä olleen ehdotuksen/suunnitelman äänestystavan (vahva tunnistautuminen Suomi.fi:n avulla tai yli 12-vuotiaiden koululaisten Wilma-tunnuksin), äänestysalueen (suurpiiri tai koko Helsingin yhteinen) ehdotuksen/suunnitelman aiheen (tekijälle valmiiksi annetuista valintavaihtoehdoista) ja koodin (yksilöivä numero), nimen (tekijän antama nimi) sekä ehdotuksen/suunnitelman saaman kokonaisäänimäärän.

Äänestäjien ominaisuudet -välilehdellä olevia tietoja ovat äänestystapa, äänestäjän asuinalue (suurpiiri ja koko kaupunki alueina kirjoitettuna/numeroituina 1-7), äänestäjän sukupuoli (f=nainen, m= mies), kouluaste Wilma-tunnistautumisella äänestäneistä, ikäryhmä (luokiteltuna 7 ikäluokkaan) sekä äänestäneiden lukumäärä.

Äänestysaktiivisuus yli 20V -välilehti pitää sisällään tiedot postinumero, aluenimi (kaupunginosa), äänioikeutetut (lkm), äänestäneet (lkm) ja äänestysprosentti.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä
Ylläpitäjän verkkosivusto https://omastadi.hel.fi/
Julkaistu 11.03.2021
Päivitetty 11.04.2022
Lisätietoja
  1. https://omastadi.hel.fi/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2019
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 17.05.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus