Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset

Aineisto sisältää Helsingin ensimmäisen koskaan järjestämän osallistuvan budjetoinnin kierroksen äänestystulokset Excel-tiedostoon koottuna ja anonymisoituna niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Äänestys oli auki 1.10.2019 - 31.10.2019 ja kuka tahansa Helsingissä asuva sai äänestää.

Tästä linkistä voi seurata, mitkä suunnitelmista saivat rahoitusta ja miten toteutus etenee.

Suunnitelmat äänimäärittäin -välilehti käsittää kunkin äänestyksessä olleen suunnitelman äänestystavan (vahva tunnistautuminen Suomi.fi:n avulla tai yli 12-vuotiaiden koululaisten Wilma-tunnuksin), äänestysalueen (suurpiiri tai koko Helsingin yhteinen) suunnitelman aiheen (suunnitelman tekijälle valmiiksi annetuista valintavaihtoehdoista) ja koodin (suunnitelman yksilöivä numero), nimen (suunnitelman tekijän antama nimi) sekä suunnitelman saaman kokonaisäänimäärän.

Äänestäjien ominaisuudet -välilehdellä olevia tietoja ovat äänestystapa, äänestäjän asuinalue (suurpiiri ja koko kaupunki alueina numeroituina 1-7), äänestäjän sukupuoli (f=nainen, m= mies), kouluaste Wilma-tunnistautumisella äänestäneistä, ikäryhmä (luokiteltuna 7 ikäluokkaan) sekä äänestäneiden lukumäärä.

Äänestysaktiivisuus yli 20V -välilehti pitää sisällään tiedot postinumero, aluenimi (kaupunginosa), äänioikeutetut (lkm), äänestäneet (lkm) ja äänestysprosentti.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä
Ylläpitäjän verkkosivusto https://omastadi.hel.fi/
Julkaistu 11.03.2021
Lisätietoja
  1. https://omastadi.hel.fi/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2019
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Viestintä. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 20.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus