Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, tärkeät lintualueet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet sekä pienvesikohteet.

Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistu aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Helsingin luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja:

 • LTJ_avoin_arvo_kaapakohteet
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_elinymparistot
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_tukialueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_elinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_ydinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lintualueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_aluemaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_viivamaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_kasvikohteet
 • LTJ_avoin_ekologiset_yhteydet_2015
 • LTJ_avoin_luontotyypit_biotooppiaineisto
 • LTJ_avoin_luontotyypit_elinvoimaiset
 • LTJ_avoin_luontotyypit_uhanalaiset
 • LTJ_avoin_metsaverkosto_2015
 • LTJ_avoin_muu_elainhavaintoja
 • LTJ_avoin_muut_luontokohteet
 • LTJ_avoin_rauhoitettavat_luonnonsuojeluohjelma
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonmuistomerkit
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonsuojelualueet
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_aluemaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_viivamaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_suojellut_luontotyypit
 • LTJ_avoin_vesi_lahteet
 • LTJ_avoin_vesi_lammet
 • LTJ_avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • LTJ_avoin_vesi_purot

Luontotietojärjestelmän yleisöversion ja avoimen datan aineistoa on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää Luontotietojärjestelmän virkaversiota.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/luontotieto/
Publicerad 30.05.2017
Uppdaterad 20.05.2022
Länkar med ytterligare information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=37
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors naturdatasystemet. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.06.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus