Helsinki's nature information system

Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, tärkeät lintualueet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet sekä pienvesikohteet.

Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistu aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Helsingin luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja:

 • LTJ_avoin_arvo_kaapakohteet
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_elinymparistot
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_tukialueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_elinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_ydinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lintualueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_aluemaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_viivamaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_kasvikohteet
 • LTJ_avoin_ekologiset_yhteydet_2015
 • LTJ_avoin_luontotyypit_biotooppiaineisto
 • LTJ_avoin_metsaverkosto_2015
 • LTJ_avoin_muu_elainhavaintoja
 • LTJ_avoin_muut_luontokohteet
 • LTJ_avoin_rauhoitettavat_luonnonsuojeluohjelma
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonmuistomerkit
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonsuojelualueet
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_aluemaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_viivamaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_suojellut_luontotyypit
 • LTJ_avoin_vesi_lahteet
 • LTJ_avoin_vesi_lammet
 • LTJ_avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • LTJ_avoin_vesi_purot

Luontotietojärjestelmän yleisöversion ja avoimen datan aineistoa on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää Luontotietojärjestelmän virkaversiota.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Administrator's webpage http://www.hel.fi/luontotieto/
Published 30.05.2017
Updated 17.09.2020
More information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=37
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Helsinki's nature information system. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 17.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus