Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, tärkeät lintualueet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet sekä pienvesikohteet.

Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistu aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Helsingin luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja:

 • LTJ_avoin_arvo_kaapakohteet
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_elinymparistot
 • LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_tukialueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_elinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_liito_orava_ydinalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lintualueet
 • LTJ_avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_aluemaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_viivamaiset
 • LTJ_avoin_arvokkaat_kasvikohteet
 • LTJ_avoin_ekologiset_yhteydet_2015
 • LTJ_avoin_luontotyypit_biotooppiaineisto
 • LTJ_avoin_luontotyypit_elinvoimaiset
 • LTJ_avoin_luontotyypit_uhanalaiset
 • LTJ_avoin_metsaverkosto_2015
 • LTJ_avoin_muu_elainhavaintoja
 • LTJ_avoin_muut_luontokohteet
 • LTJ_avoin_rauhoitettavat_luonnonsuojeluohjelma
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonmuistomerkit
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonsuojelualueet
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_aluemaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_viivamaiset
 • LTJ_avoin_rauhoitettu_suojellut_luontotyypit
 • LTJ_avoin_vesi_lahteet
 • LTJ_avoin_vesi_lammet
 • LTJ_avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • LTJ_avoin_vesi_purot

Luontotietojärjestelmän yleisöversion ja avoimen datan aineistoa on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää Luontotietojärjestelmän virkaversiota.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/luontotieto/
Julkaistu 30.05.2017
Päivitetty 20.05.2022
Lisätietoja
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=37
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin luontotietojärjestelmä. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus