HRI.fi förnyades

Mest populärä materialet i HRI handlar om befolkning och kartor. Kartorna änvands mest i applikationerna.
På nya hri.fi finns öppna analyser bl.a. om mängden material och om material som mest använts i applikationer.

HRI har 2.3.2018 genomgått en omfattande omläggning, där webbplatsen hri.fi uppdaterades att använda ett nytt dataportalunderlag som byggdes i 6Aika-samverkan. De olika städernas dataportaler och metadatamodeller för data förenhetligas i det nya underlaget, och den fortsatta utvecklingen kan ske i kostnadseffektivare samverkan.

Den nya webbplatsen fungerar enligt samma bekanta grundlogik som den gamla webbplatsen. Nya egenskaper som erbjuds är bl.a. en intressant vy till olika slags analytiska data och möjlighet att skapa förhandsgranskningsvyer för material och att läsa data och metadata av material i filformat också via gränssnittet.

Webbplatsen gjordes genuint responsiv, vilket underlättar dess mobila användning. Den nya webbplatsen har också ett bättre stöd för mångspråkighet: i fortsättningen finns materialen på hri.fi oftare tillgängliga också på engelska och svenska.

Webbplatsens funktioner har testats, men det är möjligt att en eller två buggar ännu har slunkit in. Om du märker grejer som inte fungerar eller som fungerar ologiskt, vänligen meddela dem till oss antingen genom att kommentera här eller genom att skicka e-post till adressen hri (at) hel.fi.

Svensk text: Henrik Andersson