Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys on vuoden 2021 paras data-avaus

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2021 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) avaaman pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen. Kunniamaininnan saavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) avaamat ostot ja Helsingin ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitukset.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2021 parhaaksi data-avaukseksi pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen. HSY:n julkaiseman selvityksen tilasivat yhdessä HSY sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ja selvityksen tuotti Simosol oy. Kartalla esitettävä paikkatietoaineisto sisältää tietoa pääkaupunkiseudun kasvillisuuskohteisiin ja maaperään sitoutuneen hiilen määrästä sekä tiedon siitä, sitooko kohde hiilidioksidia vai vapauttaako se sitä. Selvityksen tuloksia on ehditty hyödyntää jo ainakin Helsingin asemakaavojen vähihiilisyyden arvioinnissa sekä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan vaikutustenarvioinnissa.

Valokuva henkilöstä kävelemässä ylös Keskuspuistossa kaupunkiluonnon keskellä.
Vuoden 2021 paras data-avaus pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys sisältää tietoa kasvillisuuskohteisiin sitoutuneen hiilen määrästä. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy 2017 / Helsingin kaupungin aineistopankki.

Ohjausryhmä pitää dataa arvokkaana lähtöaineistona pääkaupunkiseudun kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden edistämisessä. Aineiston avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kaupunkirakenteen kehittämisessä.

Lisäksi ohjausryhmä halusi valinnallaan muistaa HSY:n pitkäjänteistä ja aktiivista työtä datan avaamisen eteen. Viime vuonna HSY:lle tuli täyteen kymmenen vuoden kokemus datan avaamisesta ja HSY avaa koko pääkaupunkiseutua koskevaa dataa systemaattisesti sekä helposti yhdestä lähteestä hyödynnettävässä muodossa.

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville data-avauksille:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) liittyi dataa avaavien tahojen joukkoon keväällä 2021 avatessaan ostolaskunsa. Data sisältää HUSin tekemät hankinnat, ja tarjolla on tieto toimittajan nimestä ja y-tunnuksesta, laskun summasta, arvonlisäverosta ja päivämäärästä. Dataa päivitetään neljännesvuosittain, ja tällä hetkellä saatavilla ovat vuoden 2020 ja 2021 ostolaskut.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala julkaisi paikkatietoaineiston kaupungissa sijaitsevista 1. maailmansodan aikaisten maalinnoitusten sijainneista. Aineisto sisältää lisäksi tietoa mm. kohteen tyypistä ja siitä mille vuodelle linnoitus sijoittuu. Datan avaaminen lähti liikkeelle datan hyödyntäjän toiveesta: hän kiinnostui vuonna 1996 tehdystä inventoinnista ja sen tuloksista paikkatietomuodossa. Kaupunkimittauspalvelut koosti ennen vuosituhannen vaihdetta tehdystä aineistosta teknisesti nykyaikaisen version.

Palkinnoksi voittajadatasta kirjoitetaan laaja artikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen tietosisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan mm. hri.fi:ssa.

HRI:n ohjausryhmä on valinnut vuoden data-avauksen vuodesta 2016 lähtien. Aikaisemmat vuoden data-avaukset ja kunniamainintojen saajat on listattu tälle sivulle.