Kaupunkipyörädata vuoden 2019 paras data-avaus

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2019 parhaaksi data-avaukseksi HSL:n avaaman datan Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetuista matkoista. Kunniamaininnan saavat Helsingin kaupungin puurekisteri ja Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus.

Yksi telineeseen pysäköity keltainen kaupunkipyörä.
Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat on vuoden 2019 paras data-avaus. Kuva: Marja Pirttivaara.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2019 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) avaama aineisto sisältää tiedot Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien yksittäisten matkojen lähtö- ja päätösasemista, lähtö- ja päätösajoista, pituuksista sekä kestoista kausilta 2016-2019.

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä, koska kaupunkipyörät ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi ja pyörien käyttödataa on toivottu avattavan jo pidemmän aikaa. Data tarjoaa hienon mahdollisuuden analysoida kaupunkilaisten liikkumista, pyöräilyn ajankohtia ja voluumia. Dataa on ladattu hri.fi:n sivuilta ahkerasti ja sen pohjalta on luotu useita kiinnostavia visualisointeja.

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville data-avauksille:

Puurekisteri sisältää tietoja Helsingin kaupungin yleisten alueiden katu- ja puistopuuomaisuudesta. Ohjausryhmä totesi datan olevan varsin kiinnostavaa tietoa esimerkiksi urbaanin ympäristön vihreydestä ja omenasadoista kiinnostuneille. Yrityshaastattelututkimus sisältää 2 000 helsinkiläisen yrityksen vastauksia koskien mm. Helsinkiä sijaintipaikkana ja yritysten rekrytointi- ja muuttoaikeita. Vastaukset ovat kiinnostavaa analysoitavaa ja hyödyttävät myös muita kaupunkeja ja sidosryhmiä.

Palkinnoksi voittajasta kirjoitetaan laaja artikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin kaupunkipyörädatan tietosisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan myöhemmin tänä vuonna mm. hri.fi:ssa.