Infopankki.fi:n rajapinta vuoden 2017 paras data-avaus

Infopankki.fi-sivusto tarjoaa rutkasti tietoa Suomesta maahan muuttavan omalla kielellä. Koko verkkosivuston tekstisisältö on saatavilla avoimena datana rajapinnan kautta.

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Kunnianmaininnan saavat Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat, Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta sekä Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Infopankki.fi kokoaa yhteen monien tahojen tuottamaa tietoa Suomeen muuttaville ja tarjoaa sivustonsa monikielisen tekstisisällön rakenteisessa muodossa rajapinnan kautta avoimena datana.

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä sen sisällön laajuuden ja hyödyntämispotentiaalin takia. Eri kieliversioiden identtinen tekstisisältö tarjoillaan rakenteisessa muodossa, joten sitä voi hyödyntää, vaikkei välttämättä edes osaisi ko. kieltä. Rajapinta mahdollistaa esimerkiksi eri kieli- ja kohderyhmille suunnattujen sovellusten tekemisen. Huomionarvoista on myös, että rajapinta suunniteltiin käyttäjälähtöisesti yhdessä sen mahdollisten loppukäyttäjien kanssa. Infopankki.fi rohkaisee avaamaan myös muun tyyppisiä kuin yksinomaan numero- tai paikkatietoa sisältäviä tietoaineistoja.

Helsingin kaupungin ylläpitämä Infopankki.fi on pääkaupunkiseudun kaupunkien ja monien muiden tahojen yhteinen palvelu. Infopankki.fi sisältää erittäin hyödyllistä tietoa 12 eri kielellä Suomeen muuttoa suunnittelevalle, täällä jo asuvalle ja myös viranomaisille. Kieliversiot ovat keskenään identtisiä. Palvelun kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia ja arabia.

Lisätietoa Infopankki.fi:stä

Infopankki.fi:n esittelyvideo

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville data-avauksille:

Voittaja palkitaan laajalla artikkelilla, jossa kerrotaan tarkemmin avoimen rajapinnan rakentamisesta, tietosisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan keväällä mm. hri.fi:ssa.