HSY:n avoimet aineistot kansalaisten ja ammattilaisten käytössä

Monien julkisten toimijoiden tapaan myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, eli tuttavallisemmin HSY, on vuoden 2011 jälkeen toiminut aktiivisena datan avaajana Helsingin seudulla. Alkuvaiheessa avatut aineistot olivat pääasiassa ruutumuotoon yleistettyjä rekisteriaineistoja, kuten väestö- ja rakennustietoja.

Viime vuosina asenteet ja käytännöt datan avaamisessa ovat muuttuneet ja tätä kautta on tullut mahdolliseksi julkaista aineistoja jopa sijaintitarkkoina. Tällaisia aineistoja ovat muun muassa pistemuotoiset asuntoaineistot sekä aluegeometrioina kuvatut aurinkopaneelien asentamiseen sopivat kohteet.

Kuvakaappaus seudullisesta maanpeiteaineistosta.

Tässä tekstissä esitellään lyhyesti kolme HSY:n viimeisen vuoden aikana avaamaa aineistokokonaisuutta:

Voit perehtyä näihin aineistoihin joko HSY:n karttapalvelun, HSY:n avoimen datan hakupalvelun sekä HRI:n kautta.

Aiheesta löytyy paljon kiinnostavaa tietoa, kuten kiinteistökohtaista energiankulutusdataa ja rakennusten ominaisuus- ja peruskorjaustietoja. Osa tiedoista on jo saatavilla avoimena datana ja pian on tulossa lisää. Tietoa siis riittää valtavasti, mutta miten me hyödyntäisimme näitä tietoja tehokkaasti niin yksilön kuin yhteiskunnankin hyödyksi?

Seudullinen maanpeiteaineisto

Yksi HSY:n käytetyimpiä avoimia aineistoja on Seudullinen maanpeiteaineisto. Tämä aineisto on työstetty väri-infraortokuvatulkintaan pohjautuvan maanpeitteen luokittelun kautta ja se kattaa Espoon, Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan maa-alueet. Tässä luokittelussa maanpeite on jaettu vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi.

Seudullinen maanpeiteaineisto nousi suunnittelijoiden tarpeesta saada ajantasainen ja päivittyvä maankäyttöä kuvaava paikkatietoaineisto, joka kattaisi koko pääkaupunkiseudun. Erityisesti taustalla oli halu selvittää alueella sijaitsevan viherpinnan määrä ja laatu. Esiselvityksen perusteella päädyttiin kuitenkin koko maanpeitteen kartoittamiseen siten, että painopiste työssä oli vettä läpäisemättömän ja läpäisevän peitteen erottelussa. Aineisto työstettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja uudelleen hieman eri metodeilla vuonna 2016.

Aineisto on saatavilla sekä vektori- että rasteriformaateissa.

Aloitetut ja valmistuneet asunnot

Rakennustyömaa Tikkurilassa. Kuva: Kai Widell, HSY Kaupunkikuvat.

Asumisen avoimet aineistot on pitkään esitetty enemmän tai vähemmän yleistetyssä muodossa. Viime vuosina käytännöt tämän suhteen ovat kuitenkin muuttuneet ja aineistoja on saatavilla yhä enemmän sijaintitarkkoina. Kesällä 2017 HSY avasi Helsingin seudun 14 kuntaa käsittävän aineistokokonaisuuden, josta löytyvät aloitetut ja valmistuneet asunnot vuosina 2012-2016 pistemuodossa.

Tämä aineistokokonaisuus pitää sisällään kohdekohtaisen asuntojen lukumäärän, talotyypin, valmistumisvuoden sekä valmistuneiden asuntojen osalta myös rahoitusmuodon. Data on tuotettu Helsingin seudun kunnissa, jonka jälkeen HSY on harmonisoinut ja yhdistänyt aineiston yhtenäiseen helposti käytettävään muotoon.

Tälle aineistolle on ollut erityinen käyttötarve, sillä aineisto on tuotettu Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen tavoitteiden toteutumisen seurantatyön tueksi.

Aineisto on saatavilla vektoriformaatissa.

Ilmanlaatuaineistot paikkatietona

HSY, sekä sen edeltäjä YTV, ovat keränneet ilmanlaatudataa jo vuosikymmeniä ja dataa on kertynyt tältä seurantajaksolta runsaasti. Taulukkomuodossa ilmanlaadun tunnuslukuja löytyy jo 1980-luvulta ja näitä historiallisia tilastoja on julkaistu avoimena datana HSY:n sivuilla Excel-muodossa vuodesta 2013 lähtien.

Viimeisen vuoden aikana HSY:n ilmanlaatuaineiston avaamisessa on tapahtunut merkittävä edistysaskel, kun useita aineistokokonaisuuksia on tullut saataville myös paikkatietomuodossa.

Erityisesti Ilmanlaatu nyt -kartta on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Ilmanlaatu nyt -karttataso näyttää reaaliaikaisen ilmanlaadun ilmanlaatuindeksinä HSY:n pysyvillä ja siirrettävillä mittausasemilla. Tämä mittaustulos päivittyy tunneittain.

Uutta paikkatietomuotoista ilmanlaatuaineistoa edustaa myös aineistopaketti, josta löytyvät typpidioksidin vuosikeskiarvot ja ilmanlaadun mittauspisteet. Tällä karttatasolla on esitelty ilmanlaadun pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitattu kyseisen vuoden typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuus µg/m3.

Kolmas uusi HSY:n julkaisema ilmanlaadun paikkatietoaineisto on typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue. Tämä aineisto näyttää ne katuosuudet, joissa typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) ylittyy tai on vaarassa ylittyä. Arviointi tehdään vuosittain. Arviointiin vaikuttaa myös edellisvuosien mittaustulokset sekä sääolosuhteet.

Kaikki edellä mainitut aineistot löytyvät HSY:n karttapalvelusta, WMS- ja WFS-rajapintana sekä ladattavana paikkatietoaineistona. Aineistojen kuvailutiedot ja linkit aineistoihin löytyvät myös HRI:sta.