HRI:n käyttäjäkysely 2024: “Hyvä, että olette olemassa!”

HRI toteutti vuosittaisen käyttäjäkyselynsä helmikuussa 2024. Saimme tänä vuonna yhteensä 43 vastausta. Vastauksissa nousi esiin erityisesti paikkatietojen hyödyntäminen ja visualisointi. Saimme monia datatoiveita sekä niin kiitosta palvelusta kuin myös toiveita tehostaa tai laajentaa HRI:n viestintää. Kiitos kaikille vastanneille!

HRI:n viidettä kertaa tehty vuosittainen käyttäjäkysely oli vastattavissa koko helmikuun 2024 ajan. HRI mainosti verkkokyselyä hri.fi:ssa julkaistulla artikkelilla, HRI:n uutiskirjeessä ja some-kanavilla sekä Finnish Open Data Ecosystem ja Gis-velhot-Facebook-ryhmissä. Yhteystietonsa antaneiden vastaajien kesken arvottiin kaksi HRI-sateenvarjoa, joissa on pääkaupunkiseudun ilmakuva.

Koska kysely jaettiin paikkatietoalan Facebook-ryhmään ja palkintosateenvarjo voi houkuttaa erityisesti paikkatietoasiantuntijoita, saattaa paikkatieto näkyä korostuneesti monissa vastauksissa. Toisaalta myös HRI:n kävijäanalytiikan mukaan paikkatietomuotoisia datoja käytetään eniten.

Käyttäjäkyselyn anonymisoidut vastaukset vuosilta 2020-24 ovat saatavissa myös avoimena datana.

Noin kolme neljäsosaa vastaajista kertoi hyödyntäneensä hri.fi-palvelusta löytyvää avointa dataa. Yli puolet vastaajista käyttää avointa dataa julkishallinnon työntekijän (23 vastaajaa) tai datasta kiinnostuneen henkilön roolissa (18). Vastaajien joukossa oli myös opiskelijoita (9), yritysten työntekijöitä (5) ja tutkijoita (4). Vastaajat saivat valita useita rooleja.

Eniten pääkaupunkiseudun avointa dataa oli hyödynnetty kyselyn vastaajien keskuudessa visualisointien tekemiseen (20 vastaajaa). Moni oli myös käyttänyt palvelua, jossa hyödynnetään avointa dataa (18) tai etsinyt HRI:sta yksittäistä tietoa (15). Avoimesta datasta on ollut apua myös liiketoiminnan kehittämisessä (2) sekä tutkimuksessa (7) ja opinnäytetöissä (3).

Kyselyyn vastanneet ovat hyödyntäneet HRI:n kaikkiin 12 kategoriaan kuuluvaa dataa. Eniten on hyödynnetty karttoja ja paikkatietoja, sen jälkeen rakennettu ympäristö sekä ympäristö ja luonto.
Vastaajat olivat hyödyntäneet HRI:n kaikkien 12 datakategorian dataa.

Mieluisimpia formaatteja vastaajille ovat paikkatietorajapinnat (23), taulukkomuotoiset tiedostot (15) sekä Esri Shapefile (14) ja kuvatiedostot (14).

Toiveita viestinnän tehostamisesta ja datan jakelutavoista

Avovastauksissa terveisinä ja palautteena HRI:lle mieltä lämmittivät monet kiitokset niin HRI-palvelusta kuin myös avattujen datojen hyödyllisyydestä. Meiltä myös toivottiin lisää koulutusta ja viestintää palvelun olemassaolosta ja käyttämisestä. Tähän toiveeseen pyrimme vastaamaan mm. kaikille avoimilla HRI Loves Developers -tapahtumilla, mutta tiedostamme myös oman viestintäkuplan ulkopuolelle pääsemisen vaikeuden. Pohdimme jatkossa muitakin keinoja viestinnän tehostamiseksi sekä yleisön laajentamiseksi.

Eräs vastaaja toivoi nykyistä nopeampaa julkaistutahtia tilastotiedoille. Valtaosa pääkaupunkiseudun tilastoista julkaistaan Aluesarjat-tietokannassa, jolloin ne ovat heti päivityksen jälkeen saatavissa myös avoimena datana joko rajapinnan tai Aluesarjojen verkkosivuston kautta.

Datojen osalta eräs vastaaja kertoi, että metatietokuvaukset ovat parantuneet, mutta pohti samalla, onko HRI:ssa edelleen datoja, joiden sisältö ei käy riittävän hyvin ilmi kuvauksesta. Otamme mieluusti palautetta epäselvistä kuvauksista ja pyrimme muutoinkin täsmentämään niitä datojen hallinnoijien kanssa samalla, kun data päivitetään. Lisäksi viime vuonna käänsimme kaikkien datojen metatietokuvaukset englanniksi.

Datojen jakelutavoissa osa vastaajista toivoi entistä enemmän dataa rajapintojen kautta saataville, osa taas toivoi, että rajapintojen kautta jaettavia datoja saisi myös tiedostomuodossa. WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta saatavilla olevia datoja pystyy myös lataamaan itselleen tiedostomuodossa. Helsingin kaupunkimittauspalvelut on tehnyt tähän selkeät ohjeet. Valtaosa tilastotiedosta puolestaan on saatavissa joko Aluesarjat-tietokannan verkkokäyttöliittymän tai rajapinnan kautta. Muiden rajapintojen osalta selvitämme parastaikaa, olisiko Datasette Lite -nimisestä työkalusta apua.

Datatoiveita mm. vesistöistä ja työllisyydestä

Kyselyssä sai myös esittää datatoiveita, ja niitä saatiinkiin mukavasti. Osa toivotuista datoista, kuten vanhat ilmakuvat ja kartat, onkin jo avattu. Ilmatieteenlaitos puolestaan on avannut erilaisia säätietoja.

Toiveiden joukossa oli lisäksi muun muassa muiden aineistojen kanssa yhteentoimivampi väestötietoruudukko, pistepilvimuotoista dataa, erilaisia tietoja vesistöistä sekä dataa työllisyydestä. Myös kaupunkien henkilöstöön liittyviä datoja, kuten tehtävänimikkeiden keskipalkkoja ja henkilöstön tunnuslukuja, toivottiin.

Osa datatoiveista on jo välitetty kyseisistä datoista vastaaville tahoille. Mahdollisuuksien mukaan lähdemme edistämään myös muita toiveita.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Sateenvarjoarvonta on suoritettu ja voittajiin on oltu yhteydessä. Kyselyn kaikki anonymisoidut vastaukset ovat saatavissa avoimena datana.