Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä on koosteaineisto vahvistetuista yleiskaavoista Vantaan kaupungin alueella. Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan maankäyttöä sekä yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.

Pääosalla Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava 2007, joka on tullut voimaan kuulutuksin 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Osalla Länsi-Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 19.6.2006 hyväksymä Marja-Vantaan osayleiskaava, joka tuli voimaan 9.7.2008. Pienellä osalla Hakkilaa ja Jokiniemeä on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1992 hyväksymä Vantaan yleiskaava 1992.

WMS-muotoinen aineisto pitää sisällään kaavamerkinnät. Määräykset ja selostus ovat ladattavissa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta. Tason nimi WMS-palvelimella on Yleiskaava. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Shapefile-muotoinen aineisto pitää sisällään kolme paikkatietoaineistoa (.shp), QGIS-tyylitiedostot (.qml) ja aineistojen metadatat (.xml). Paikkatietotasot ovat:

  1. Yleiskaavojen käyttötarkoitusalueet (YK_YHD_KAYTTOTARKOITUSALUEET)
  2. Yleiskaavojen muut aluekohteet (YK_YHD_MUUT_ALUETASOT)
  3. Yleiskaavojen viivakohteet (YK_YHD_VIIVATASOT)

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Vantaan karttarajapintojen kuvaus: https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Publicerad 04.07.2016
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus