Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä on koosteaineisto vahvistetuista yleiskaavoista Vantaan kaupungin alueella. Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan maankäyttöä sekä yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.

Pääosalla Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava 2007, joka on tullut voimaan kuulutuksin 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Osalla Länsi-Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 19.6.2006 hyväksymä Marja-Vantaan osayleiskaava, joka tuli voimaan 9.7.2008. Pienellä osalla Hakkilaa ja Jokiniemeä on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1992 hyväksymä Vantaan yleiskaava 1992.

WMS-muotoinen aineisto pitää sisällään kaavamerkinnät. Määräykset ja selostus ovat ladattavissa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta. Tason nimi WMS-palvelimella on Yleiskaava. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Shapefile-muotoinen aineisto pitää sisällään kolme paikkatietoaineistoa (.shp), QGIS-tyylitiedostot (.qml) ja aineistojen metadatat (.xml). Paikkatietotasot ovat:

  1. Yleiskaavojen käyttötarkoitusalueet (YK_YHD_KAYTTOTARKOITUSALUEET)
  2. Yleiskaavojen muut aluekohteet (YK_YHD_MUUT_ALUETASOT)
  3. Yleiskaavojen viivakohteet (YK_YHD_VIIVATASOT)

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Vantaan karttarajapintojen kuvaus: https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Julkaistu 04.07.2016
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä. Aineiston ylläpitäjä on Vantaan kaupunki / Kaupunkirakenne ja ympäristö. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 18.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus