Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat

Vantaan kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet sekä suomen- että ruotsinkieliselle perusopetukselle. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat on esitetty erikseen.

Alueet mukailevat kaupunginosajakoa niiltä osin kuin se on mahdollista. Suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoalueet ovat useamman koulun yhdistelmäalueita. Ruotsinkielisten alakoulujen oppilaaksiottoalueet on nimetty koulun mukaan. Ruotsinkielisen yläkoulun oppilaaksiottoalue on koko Vantaa, eikä sen rajoja ole aineistossa erikseen esitetty. Lisäksi Vantaan kansainvälinen koulu ja painotettu opetus ovat ns. toissijaista oppilaaksiottoa, johon oppilaan kotiosoite ei vaikuta, joten niiden osalta oppilaaksiottoaluejakoa ei käytetä.

Aineiston koordinaatisto on:

  1. Esri Shape: ETRS-GK25 (EPSG:3879)
  2. KML: WGS 84 (WGS 1984, EPSG:4326)
  3. MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Perusopetus
Administratörens webbplats http://www.vantaa.fi/#Varhaiskasvatus ja koulutus
Källa Vantaan kaupungin sivistysvirasto
Publicerad 16.10.2015
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Perusopetus and the original author is Vantaan kaupungin sivistysvirasto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus