Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat - MapInfo fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Vantaan kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet suomenkieliselle perusopetukselle....

Källa: Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPSG:3879)