Befolkningsdatanätet i huvudstadsregionen - WMS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-....

Källa: Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25