Befolkningsdatanätet i huvudstadsregionen - 2019 (tab)

9.6.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-....

Källa: Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Publicerad 09.06.2020